Bel ons: 0180 613 669
Maak nu een afspraak 0180 613 669 | info@mens-en-leven.nl

Informatievoorziening (WGBO)

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)- Samenvatting

Als een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, tandarts of een fysiotherapeut) u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

Recht op informatie voorziening

De WGBO regelt het recht van informatievoorziening aan de patiënt. Dit wil zeggen dat uw zorgverlener, in dit geval de fysiotherapeut, de plicht heeft u informatie te geven over de behandeling of het onderzoek, eventuele risico’s die deze behandeling/ onderzoek met zich meebrengen en eventuele alternatieven in behandeling. Van belang is dat u deze informatie in voor u begrijpelijke taal uitgelegd krijgt.

Het kan ook zijn dat u, om wat voor reden dan ook, geen informatie wilt ontvangen over uw gezondheidssituatie en/ of behandeling. De fysiotherapeut zal u desgevraagd geen informatie geven, tenzij dit erg nadelig is voor u of eventueel anderen.

Ook heeft u als patiënt een onderzoek dan wel behandeling te weigeren als u dit wilt.

Uw behandelend fysiotherapeut houdt een elektronisch dossier van u bij. U heeft recht dit dossier in te zien.

Plichten van de patiënt

U heeft de plicht om uw fysiotherapeut van informatie te voorzien, zodat hij of zij u op een verantwoorde wijze kan behandelen. Indien uw fysiotherapeut u adviezen geeft, welke u niet bereid bent op te volgen, dient u hem of haar hierover te informeren.

Voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling