Bel ons: 0180 613 669
Maak nu een afspraak 0180 613 669 | info@mens-en-leven.nl

Tarievenlijst Fysiotherapie 2020

 

 • Zitting Fysiotherapie- €35,00
 • Zitting Manuele therapie – €46,00
 • Zitting Kinderfysiotherapie – €46,00
 • Zitting Bekkenfysiotherapie – €48,00
 • Zitting Oefentherapie Mensendieck – €35,00
 • Screening – €15,50
 • Intake en onderzoek  – €48,00
 • Toeslag voor uitbehandeling – €16,00
 • Niet nagekomen afspraak fysiotherapie/oefentherapie – €35,00
 • Niet nagekomen afspraak verbijzondering – €46,00
 • Eenmalig fysiotherapeutisch consult en rapportage naar huisarts – €62,00
 • Inrichtingstoeslag – €10,00
 • Eenvoudige, korte rapporten – €50,00
 • Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten – €75,00

*Fysiotherapie Mens en Leven heeft overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Bovenstaande tarieven gelden alleen indien u niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie. Het is mogelijk dat de tarieven van uw zorgverzekeraar afwijken van onze tarieven.

Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars.