Bel ons: 0180 613 669
Maak nu een afspraak 0180 613 669 | info@mens-en-leven.nl

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie Mens & Leven is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met meervoudige beperkingen.
Dit vereist specifieke kennis, zowel wat betreft de behandeling van de kinderen als de samenwerking met de ouders, de scholen en overige verwijzers.

Door het volgen van nascholingscursussen en onderling overleg zijn de medewerkers voortdurend op zoek naar verbetering van de kwaliteit van hun werk.

kinderfysiotherapie

Behandelaren:

Anita den Boef van Heteren, Jacqueline Diepenbroek, Annemijke Sebus en Joke Zwaal

Locatie & route:

Google Maps

Apple Maps


Kinderfysiotherapie kan zinvol zijn bij motorische ontwikkelingsachterstand en/of problemen bij de sensorische informatieverwerking.

Grove motoriek

– niet kunnen meekomen in de gymles en/of bij buiten spelen
– houterig en stijf bewegen
– slappe houding, moeite met langere tijd rechtop zitten
– opvallend looppatroon
– veel vallen en/of struikelen
– onrustig, veel bewegen

Fijne motoriek

– niet willen tekenen, kleuren
– niet goed kunnen knippen, plakken en/of bouwen
– veel kleine ongelukjes zoals dingen omstoten, voorwerpen laten vallen
– schokkerige, niet vloeiende bewegingen
– onvoldoende leesbaar handschrift, schrijfproblemen
– tempo niet kunnen bijhouden bij schrijftaken

Sensorische informatieverwerkingsproblemen

Bewegen komt tot stand door een samenwerking van zintuigen en motoriek. Een niet optimale samenwerking heeft invloed op het motorische gedrag. Bepaalde zintuigen kunnen over- of ondergevoelig reageren. In de kinderfysiotherapie spreken we dan van een probleem in de sensorische informatieverwerking.

Voorbeelden problemen van de sensorische informatieverwerking

– een overgevoeligheid van het evenwichtsorgaan kan angst om te klimmen veroorzaken.
– overgevoeligheid van het tastzintuig geeft afweer bij knuffelen.

Een kinderfysiotherapeut kan de werking van de zintuigen onderzoeken en indien nodig behandelen.