Bel ons: 0180 613 669
Maak nu een afspraak 0180 613 669 | info@mens-en-leven.nl

Kosten en vergoedingen

In Nederland is het verplicht om verzekerd te zijn. Er zijn basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen. De uitgebreidheid van de dekkingen en vergoedingen is sterk verschillend per verzekering en hangt af van een eventuele aanvullende verzekering. Fysiotherapie wordt maar beperkt vergoed vanuit de basisverzekering, een goede aanvullende verzekering is daarom aan te raden. Daarnaast is er ook nog verschil tussen volwassenen en kinderen tot 18 jaar. Kijk op http://www.gerust.nl/zorgverzekering/ voor meer algemene informatie hierover.

Fysiotherapie Mens en Leven heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Basisverzekering

Over bepaalde medische kosten of zorgkosten die binnen de basisverzekering vallen wordt in eerste instantie het verplichte Eigen Risico aangesproken. Dit is voor 2020 vastgesteld op €385 per jaar. Vanuit de basisverzekering is er een beperkte vergoeding voor fysiotherapie.

Aanvullende verzekering

Het is aanbevelenswaardig om een aanvullende verzekering af te sluiten waarmee fysiotherapeutische kosten gedekt worden. Kosten die binnen de aanvullende verzekering gedekt worden, vallen niet onder het Eigen Risico.

Fysiotherapie voor volwassenen

De behandeling bij volwassenen wordt vanuit de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. De hoeveelheid behandelingen die vergoed worden is verschillend per aanvullende verzekering, wat samenhangt met de hoogte van de premie per maand. Bij bepaalde aandoeningen kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding van de fysiotherapie vanuit de basisverzekering. Dit is vastgelegd in de ‘Lijst Borst’, kijk hier voor meer informatie.

Bij fysiotherapie in verband met urine-incontinentie worden de eerste 9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt alleen als het gaat om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut.

Fysiotherapie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar die gebruik maken van fysiotherapie, worden er 9 behandelingen per indicatie per jaar vergoed, waarbij er de mogelijkheid is om dit met 9 behandelingen uit te breiden. Eventueel worden meer behandelingen vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Aandoeningen die als chronische aangemerkt zijn, worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor uitgebreide informatie over vergoedingen en verzekeringen kunt u kijken op www.defysiotherapeut.com. Daarnaast kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar of uw polisvoorwaarden raadplegen voor specifieke informatie over uw situatie.