Skip to content

Zitting fysiotherapie € 45,00
Zitting manuele therapie € 60,00
Zitting kinderfysiotherapie € 60,00
Zitting oefentherapie Cesar/Mensendieck € 45,00
Lange zitting (voor cliënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen) € 65,00
Telefonische zitting € 25,00
Screening € 20,00
Screening, intake en onderzoek € 65,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 65,00
Eenmalig fysio-/oefentherapeutisch onderzoek € 80,00
Toeslag voor zitting aan huis € 25,00
Inrichtingstoeslag € 25,00
Instructie/overleg ouders van de cliënt € 45,00
Niet nagekomen afspraak fysio-/oefentherapie € 45,00 *
Niet nagekomen afspraak verbijzondering € 60,00 *
Rapportage (medisch / letselschade) € 125,00

Niet nagekomen afspraak (*) 100% van het betreffende afspraaktarief – minimaal 24 uur van te voren verzetten/annuleren

** Deze tarieven gelden alleen voor niet-verzekerden, ofwel klanten die verzekerd zijn met wie wij geen contract hebben, alsmede met klanten die een nota ontvangen.

Back To Top